Sledge Hammer

Hjem » Uncategorized » Vegard Martinsens totale moralske fallitt

Vegard Martinsens totale moralske fallitt

Reklamer

Lederer i Det Liberale Folkepartiet, Vegard Martinsen, er en kunnskapsrik og intelligent mann.   Basert på Wikipedia har VM blant annet studert matematikk og fysikk ved Universitetet i Oslo:

http://no.wikipedia.org/wiki/Vegard_Martinsen

VM er også en dyktig skribent og mange av artiklene hans inneholder et godt forsvar for liberalismen (objektivismen), som også jeg er en tilhenger av:

http://vegardmartinsen.com/

Basert på VM sin udiskutable intelligens, burde det ikke være noe i veien for at han burde forstå liberal moral.  Dessverre etter å ha vurdert VM sine artikler for DLF over tid har jeg likevel kommet frem til at han ikke er egnet som formann i DLF:

http://dlf.info/

VM har så til de grader misforstått kjernepunktet i liberalismen, at han etter mi mening bør frivillig trekke seg fra alle verv i DLF snarest mulig.  Likeledes bør alle sanne liberalere som er medlemmer i DLF, gjøre hva de kan for å få VM ekskludert fra alle tillitsverv i partiet.

VM har beklageligvis i mange artikler på DLF sin hjemmeside ved flere anledninger sagt at enhver lov i samfunnet skal følges til punkt og prikke, uansett hvor urettferdig den er.  Hvis norsk lov ble forandret til at alle all eiendom skulle tas fra jøder i Norge og at alle jøder deretter skulle deporteres, da hadde VM dessverre fulgt opp en slik lov, fordi han mener at enhver lov skal følges, uansett hvor feil den er.  Jeg og andre har vha. innlegg på DLF sin hjemmeside tatt opp problemstillingen med VM og vi har forklart som godt som vi kan at DLF og liberalere ikke bør gjøre noe aktivt for å håndheve lover som vi synes at er urettferdige.  DLF er blant annet for legalisering av prostitusjon og all bruk og handel med narkotika.  Likevel skriver VM i den artikkelen som det er linket til nedenfor i klar tekst at en stortingsmann som hadde kjøpt en prostituert må straffes:

«La oss igjen si at alt dette er lovbrudd og at skyldige må straffes, men vi i DLF er av den oppfatning at det som FrP’eren og Høyremannen har gjort bør være tillatt».

http://stemdlf.no/node/5128

Etter en lang diskusjon med VM trodde jeg at han hadde forstått at en DLF aldri under dekke av god moral, aktivt kan bidra til å straffe folk som ikke har forbrutt seg mot noe som ville har vært lovlig i et liberalt samfunn.  Dessverre hadde MV ikke forstått og i april 2013 gjør han seg skyldig i med fullt overlegg å bryte «ikkevolds prinsippet» som er selve grunnsteinen i liberal tankegang.   I april er MV legdommer i en rettsak og i denne rettssaken velger MV med åpne øyne og med fullt overlegg å dømme en person som ble tatt for å handle med noen få gram hasj i Oslo.

En rettssak:

http://dlf.info/node/5357

VM skriver som følger: «Og for det annet: selv om man som jeg er tilhenger av full legalisering av narkotika, så må man dømme i samsvar med de lover som gjelder. I dag er dessverre salg av narkotika forbudt, og da må man dømme i samsvar med de lover som gjelder for dette. Det vil være helt galt dersom jeg som meddommer går inn for frifinnelse når handlingen den tiltalte har begått er klart i strid med loven».

Dette er et åpenbart og fullstendig brudd på ikkevolds prinsippet.  VM kunne uten å utsette seg selv for represalier ha takket nei til å delta som legdommer.  Siden legdommeres beslutninger ikke skal begrunnes, kunne VM også uten risiko for seg selv ha valgt å stemme for frifinnelse iht. egen moralsk overbevisning.

Jeg anser derfor VM for å være en fascist, hykler og en person som tar meget lett på uprovosert å initiere vold mot andre.  Dette gjør han selv om han ikke pådrar seg noen personlig risiko ved å følge sin moralske overbevisning, som er at alt bruk og handel med narkotika bør være legalt.  Personer som er såpass fascistiske at de anser staten for å være viktige enn individet har ingenting å gjøre i et liberalt parti.  VM bør derfor snarest mulig trekke seg fra alle tillitsverv i DLF.

Reklamer

10 kommentarer

 1. Bipedal_Primate sier:

  Interessant prinsippiell problemstilling, men litt pussig bruk av eksempel. Jeg har lagt merke til at du er en av de få liberalistene som er politisk ukorrekt nok til å ha skaffet deg innsikt i jøde-problemet (i motsetning til visse andre liberalist-bloggere), men her trekker du fram som det verst tenkelige eksempel på moralsk forkastelig lovgivning om jøder skulle måtte deporteres. Når man har kommet fram til en erkjennelse av at diverse folkegrupper er uønsket i landet, er da ikke da naturlig å ville peke på døren?

  • Spørsmålene dine er meget gode.

   I den andre verdenskrigen ble 7 – 800 jøder deporterte av overivrige tjenestemenn i politiet. Mange sier også at tyskerne ikke en gang hadde beordret deportasjon, men likevel valgte overivrige offentlige ansatte å sette i gang en deportasjon. Svært få av jødene kom tilbake til Norge. Det er grunn til å tro at de fleste «norske» jødene mistet livet av forskjellige årsaker i konsentrasjonsleirene.

   Svært få innen politiet ble straffede etter krigen for rett og slett å sende jøder i døden. Politiinspektør Knut Rød som var sentral i dette ble for eksempel frikjent etter krigen:

   http://www.aftenposten.no/kultur/article4036762.ece

   Mitt poeng med dette er å vise hvor ille det kan gå når folk blindt bare følger ordre og når de ukritisk bare følger de lovene som gjelder der og da, uten å ta hensyn til om lovene er «onde». En intelligent mann som lederen i DLF, Vegard Martinsen, må bare ikke få lov til å gjemme seg bak at «sånn er lovene akkurat nå» så da får jeg bare følge dem, selv om jeg er uenig. Så totalt uten moralsk ryggrad bør ikke en partileder være i et parti som har ikkevolds prinsippet som grunnleggende filosofi.

   Så til det andre spørsmålet ditt: «Når man har kommet fram til en erkjennelse av at diverse folkegrupper er uønsket i landet, er da ikke da naturlig å ville peke på døren?»

   Jeg er enig i at jødene kollektivt er et såpass utspekulert og manipulerende folkeslag at de ikke bør få lov til å bo blandt naive og lett manipulerbare kaukasiere. Så langt er vi kanskje enige. Dette betyr ikke at jeg vil sende jøder eller andre folkeslag i døden, eller at jeg vil akseptere at eiendommene deres eksproprieres uten vederlag. Hvordan jøder eventuelt skulle deporteres fra Norge har jeg derfor ikke noe godt svar på. Å sende dem til Israel er heller ingen god løsning, siden de egentlig i Israel okkuperer opprinnelig palestinske områder.

   Det som er sikkert er at ingen av oss bør av bekvemmelighetsårsaker sende jøder eller andre i døden eller utsette dem for overgrep, dersom det koster veldig lite for oss å unngå dette. VM kunne for eksempel bare ha takket nei til å være legdommer. Da hadde han unngått å få en konflikt mellom egen samvittighet og Norsk lov.

   Dette svaret var kanskje ikke så godt som spørsmålet ditt. Har du noen bedre ideer enn jeg om dette?

   • Bipedal_Primate sier:

    Men kjære vene, jeg ønsker da ikke å sende jøder i døden! Huffameg… Der er vi heldigvis enige. Og de overivrige norske politimennene sendte heller ikke «jøder i døden», de sendte dem til interneringsleir, noe som var naturlig med tanke på at jødene erklærte krig mot Tyskland, og så døde mange av dem av sult og sykdom. Trist og leit, men det var jo ikke transporten til leirene som drepte dem, det var sionistbanksternes vilje til å bombe forsyninslinjene, men dette vet du jo sikkert fra før.

    Uansett: Hva gjør man med det jødiske problem? Du har rett om Israel, der er det jo ikke plass til alle, og de plager jo palestinerne nok som det er allerede. Hitler foreslo Madagaskar, men der bor det jo også folk. Tettheten der er riktignok bare 35 per kvadratkilometer i motsetning til Israels 359 per kvadratkilometer, så det hadde jo vært noe å vurdere. Hva med Island? Der er tettheten bare 3,1. Jeg mener at islendingene kan flytte hit, så kan de lære oss å ta vare på vår egen kultur, mens de selv får fikset problemet med begynnende innavl, og så kan vi sende jøder, muslimer og sigøynere til hver sin kant av Island. Og kanskje det vakre landskapet der kan gjøre noe med alle gruppenes utålelige gemytt etterhvert?

    Spørsmålet om hvorvidt man skal følge lover man er uenig i er interessant, for hvor går grensene for det man kan akseptere og det man bør motsette seg på prinsippielt grunnlag? Hva om jeg vil ha fartsgrensen på motorveien hevet til 150? Skal jeg bare gi bånn-jøde-gass? Hva om jeg vil ha fri fartsgrense? Eller hva om jeg vil ha dødsstraff for blasfemi? Dette var kanskje litt for ekstreme eksempler og tror egentlig jeg er enig i at VM bare burde takket nei. Men hvor går den prinsippielle forskjellen på det å dømme etter en lovgivning og det å bare følge den, slik vi gjør når det gjelder fartsgrenser og respekt for andres liv og eiendom? Går grensen mellom aktiv deltagelse og passiv aksept, og hvor tydelig er nå egentlig den grensen, i så fall? Og hvis man skal definere den, kommer man da utenom det lett ubehagelige spørsmålet om mennesket har fri vilje?

    Er du ute etter posisjonen til Martinsen, kanskje? Hvis du gjør som Hamas og tar opp Sions Vises Protokoller i DLFs «charter» skal jeg begynne å stemme på dere.

    • Ytringer sier:

     Friske forslag her fra BP. Det er bra.
     Mange mener vel at muslimene skal sendes ut, uten at det vekker særlig oppsikt.

     Men, selv mener jeg at man ikke skal delta i et rettsvesen som ikke er fundamentert på prinsipper om fred. Slik Jone mener.
     Ihvertfall så lenge man ikke er istand til å dømme etter sin egen overbevisning, men velger å ofre egne prinsipper, til fordel for «kollektive» tanker. En viktig det av å være liberalist må jo være at man tenker selv, tenker jeg.

     Jeg kjenner ikke så mye til Maritinsen, men mener at Jone har et veldig godt poeng, med sitt innlegg.
     Det var jo ikke slik at han ble tvunget med i retten.
     Og folk har jo tidligere måtte gå i fengsel for ikke å følge kollektive tanker om verneplikt og drap for staten. Men, de vant jo sin rett til slutt.
     Lurer på når «friborgerne» kan vinne sin rett på samme måte? For å ta opp noe annet som jeg synes er interessant. Hvor ligger det legitimert at jeg som er født ett fritt menneske brått skal kunne fratvinges halve inntekten min av kollektivet?

    • «Og de overivrige norske politimennene sendte heller ikke “jøder i døden”, de sendte dem til interneringsleir, noe som var naturlig med tanke på at jødene erklærte krig mot Tyskland, og så døde mange av dem av sult og sykdom. Trist og leit, men det var jo ikke transporten til leirene som drepte dem, det var sionistbanksternes vilje til å bombe forsyninslinjene, men dette vet du jo sikkert fra før».

     Nå er det slik at Vegard Martinsen og flere norske liberalere av en eller annen grunn har en nesegrus og helt ukritisk beundring for jøder og de nærmest fanatisk forsvarer den jødiske staten Israel. I denne situasjonen ville jeg vise hvor galt det kan gå når mennesker bare kritikkløst følger den loven som til enhver tid gjelder i samfunnet. I 1942 gjenninnførte Quisling jødeparagrafen i Norge og det var i praksis iht. til norsk lov tillatt å konfiskere jøders eiendom og å deportere dem:

     http://no.wikipedia.org/wiki/Deportasjonen_av_de_norske_j%C3%B8dene

     I en slik situasjon er det besynderlig å se at VM hardnakket pukker på at loven skal følges uansett. Dermed, dersom man i dag igjen hadde innført jødeparagrafen, da ville VM faktisk pga. sin overbevisning har vært nødt til å støtte konfiskasjon av jøders eiendom, samt at jødene ble deporterte. Pga. sin overbevisning ville altså VM i en tenkt men mulig situasjon, blitt nødt til å støtte opp om å kaste ut av landet den etniske gruppen som han mest fanatisk støtter. Kanskje VM basert på sin tåpelige overbevisning om at loven skal følges uansett, ville ha blitt nødt til å støtte opp om å sende mennesker som han liker og beundrer i døden.

     Du har rett i at de overivrige polititjenestemennene i 1942 kanskje ikke visste eller mistenkte at de regelrett sendte de deporterte jødene i døden. Dette unnskylder dem ikke. Det viser bare at det kan ha meget uheldige og uønskede konsekvenser når man ikke tenker selv, ikke har en moralsk ryggrad, men bare til enhver tid helt ukritisk følger de ordrene som gis av myndighetspersoner i staten. Dessuten, var det uansett meget umoralsk av det norske politi å bare konfiskere jøders eiendom i Norge i 1942. Dette viser dessverre bare at det såkalte statlige politiet aldri har noen egen moral, og alltid til enhver tid ukritisk vil følge ordrer ovenfra, noe som i stor grad er tilfelle i dagens Norge.

     «Uansett: Hva gjør man med det jødiske problem?»

     Etter å ha lest meg opp på hvordan jøder til alle tider har ødelagt alt som de tar i og hvordan jøder stod bak den russiske revolusjonen og hvordan jøder var sentrale i bolsjevikenes mordorgier i Russland osv, ønsker jeg egentlig at jødene burde deporteres til en planet langt borte. Der burde de bo under ei osteklokke der de ikke fikk ha noen som helst kontakt eller handel med andre folkeslag. Dette ikke for å straffe jødene, men for å unngå at jødene hadde korrumpert alle samfunn som de fikk innpass i. Derfra til å si at jeg har noen løsning på jødeproblemet er et langt steg. I denne saken er jeg ydmyk og jeg har rett og slett ikke noen god løsning på det jødiske problem. Jeg kan bare si at jødene generelt bør fysisk adskilles fra alle andre folkegrupper på denne planeten, men dette må skje uten å konfiskere deres formuer og uten å ta livet av eller på noen måte sende jøder i døden. Finnes det noen jøder som er såpass «snille» at de kan bo blandt andre folk. Ja, sannsynligvis, men jeg har ingen god løsning på hvordan dette skal organiseres.

     «Hva om jeg vil ha fartsgrensen på motorveien hevet til 150? Skal jeg bare gi bånn-jøde-gass? Hva om jeg vil ha fri fartsgrense?»

     Dersom du kjører betydelig over fartsgrensen eller kjører bil i fylla, da utsetter du uskyldige andre mennesker for en øket risiko for å skade dem, eller å kjøre dem i hjel. Da har du brutt mor ikkevolds prinsippet som er helt sentralt i liberalismen. Da har du utsatt fredelige mennesker for en øket risiko for å lide overlast eller bli skadelidende. I VM sitt tifelle har han valgt å dømme en person som fredelig handler med hasj til bøter eller fengsel. Han har da på egent initiativ igjen brutt ikkevolds prinsippet i og med at han initerer vold mot fredelige mennesker som selv ikke har gjort overgrep mot andre. Poenget er at den som handler med narkotika ikke tvinger produktene sine inn på noen. De er i sin fulle rett til å si nei til å kjøpe for eksempel hasj. Dersom du derimot kjører bil for fort eller i fylla, da har den stakkaren som aner fred og ingen fare og blir nedkjørt av deg i fotgjengerfeltet ikke noe valg. Han har ingen rimelig mulighet til å unngå den risikoen som en vanvittig sjåfør utsetter ham for.

     «Går grensen mellom aktiv deltagelse og passiv aksept, og hvor tydelig er nå egentlig den grensen, i så fall?»

     Jeg legger ikke lista så veldig høyt. Dersom man ikke selv risikerer noe særlig ved å følge ikkevolds prinsippet, da skal man ikke initiere vold mot andre menneser, dersom de bare vil være i fred og dersom de ikke har forulempet deg på noen måte. I Vm sitt tilfelle riskikerte han ingenting ved å holde seg til ikkevolds prinsippet. han hadde ikke msitet jobben eller selv blitt satt i fengsel dersom han hadde valgt å avstå fra å være legdommer, eller dersom han bare hadde stemt for frifinnelse.

     Dersom en liberaler derimot løper en betydelig risko ved å følge ikkevolds prinsippet, da er det akseptabelt å bare tute med ulvene og passivt adlyde statens ordrer. Dette er ei grå sone og enhver må følge sin egen samvittighet mht. til i hvilken grad man aktivt vil opponere mot et undertrykkende regime. Den som drikker alkoholdholdige drikkevarer må selv bestemme om han for eksempel tar risikoen ved å innføre mer enn «det tollfrie kvoten» til landet etter en utenlandstur, men han gjør ingenting moralsk forkastelig eller kriminelt, dersom han tar med seg 500 liter med brennevin ufotollet inn i landet.

     «Er du ute etter posisjonen til Martinsen, kanskje? Hvis du gjør som Hamas og tar opp Sions Vises Protokoller i DLFs “charter” skal jeg begynne å stemme på dere».

     Nei, måtte Gud forbyde! Jeg er ikke ute etter VM sin jobb og jeg har ikke og har aldri hatt de egenskapene som trengs for å lede en organisasjon. Jeg er en «honest to God» ingeniør helt nederst (ganz unten) på rangstigen og slik vil det sannsyligvis forbli inntil jeg blir en pensjonist. Jeg er ikke ute etter VM sin jobb, men jeg forventer at en leder i et parti faktisk har en personlig moralsk ryggrad og at han faktisk lever som han prediker. det gjør ikke VM i og med at han aktivt bryter ikkevolds prinsippet selv om dette prinsippet er absolutt udiskutabelt grunnleggende i liberalismen.

     PS!

     Er du Gasse-Geir? Det var noe velkjent med å gi «bånn jøde gass». Dette er en typisk utrykksmåte for den merkelige men redelige Gasse-Geir.

     • Bipedal_Primate sier:

      «Det viser bare at det kan ha meget uheldige og uønskede konsekvenser når man ikke tenker selv, ikke har en moralsk ryggrad, men bare til enhver tid helt ukritisk følger de ordrene som gis av myndighetspersoner i staten. »

      Men det kan godt hende at de faktisk tenkte selv, bare at de var helt enige i ordrene som ble gitt.

      • «Men det kan godt hende at de faktisk tenkte selv, bare at de var helt enige i ordrene som ble gitt».

       Jeg tror faktisk at jeg overlater til andre å vurdere om offentlig ansatte tenker noe særlig over om handlingene deres direkte eller indirekte fører til overgrep mot andre mennesker.

       Personlig heller jeg til at offentlig ansatte og spesielt politifolk ikke tenker noe særlig selvstendig over dette. «I dag skal vi deportere jøder, vel, vel, «another day, another dollar».

       http://www.salem-news.com/articles/april182013/american-killers-vp.php

      • Bipedal_Primate sier:

       Snart skal vi få slike drone-fly til å «overvåke trafikken», også. Fint med «beskyttelse», ikke sant?

 2. Bipedal_Primate sier:

  «Er du Gasse-Geir?»

  Ha, ha! Nei, jeg har bare lest litt for mye på Gasskammeret i min læreprosess om guds utvalgte folk og deres hellige seks millioner. Ytringer lider litt av det samme syndromet, noe som kanskje kan kalles en form for smurfing. Det er forresten mulig at GG er en slags bergenser, trønder eller nordlending, men jeg mistenker ham også for å være halvt smurf, ettersom han har, i likhet med smurfenes tendens til å bytte ut nesten alle verb med «å smurfe», en tendens til stadig å bytte ut verb med «å gasse». Kanskje det også er derfor bloggen hans er blå? Hvis ikke det er spor etter blåsyregassen som henger igjen, da.

  «Da har du utsatt fredelige mennesker for en øket risiko for å lide overlast eller bli skadelidende.»

  Det liberalistiske ikke-voldsprinsippet er interessant, for det kan vendes til å bli et forsvar for en større eller mindre grad av kollektivisme. Når den kollektivistiske (og voldelige) gruppen A truer den individualistiske (og fredelige) gruppen B, trenger ikke A-gruppen være særlig stor for å bli en trussel for gruppen B. Man ser det for eksempel på at en totalt sett relativt liten gruppe av territoriegrafsende innvandrere klumper seg sammen og dermed utgjør en trussel for enslig vandrende, naive nordmenn – selv om gruppen av nordmenn totalt sett er større på landsbasis. Løsningen på dette problemet kan vel neppe være enda større grad av individualisme, men derimot økt samarbeid under et mer eller mindre strengt hierarki, noe som dessverre medfører redusert frihet for enkeltindividet på en del områder, men likevel er til enkeltindividets beste med tanke på dets muligheter for overlevelse.

  Poenget mitt er at ved at gruppen B ikke tillegner seg elementer av de organisasjonsmønstre som aggressive kollektivister alltid har brukt, utsettes flere og flere av gruppen B nettopp for «en øket risiko for å lide overlast eller bli skadelidende» og dermed forsvinner etterhvert hele grunnlaget for en mulig, fremtidig liberalisme.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: